www.mamboteam.com
สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี โทร.๐๓๒-๔๙๔๓๖๔
หน้าหลัก arrow สถานภาพอาชญากรรม arrow ๔ กลุ่ม ก.พ. ๖๑
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
 
 
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
101010.jpg - 300.80 Kb
เตือนภัยหนี้นอกระบบ
เตือนภัยหนี้นอกระบบ
2535397.jpg - 53.96 Kb
ประชุมมอบนโยบาย
541875-tile-vert.jpg - 199.56 Kb
 สภ.หนองหญ้าปล้อง  
เรียน  ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ  วันนี้ 28 มิ.ย.2564 พ.ต.อ.วันชาติ  ม่วงศรี  ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง 
ประชุมบริหารประจำเดือน มิถุนายน 2564 ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา ภ.จว.เพชรบุรีและ ภ.7 
ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สภ.หนองหญ้าปล้อง 
ประชาสัมพันธ์ 2
image2.jpg - 57.56 Kb
มวลชนสัมพันธ์
cms64.jpg - 82.36 Kb
http://edupol.org/eduOrganize/publicDoc/manual/mass/01.pdf
ป้องกันโควิท
21056311_thumb.jpg - 132.38 Kb
รณรงค์ต่อต้านทุจริตของ สภ.หนองหญ้าปล้อง
newlittle.gif - 1.99 Kb                                  messageimage_1580973529488.jpg - 37.66 Kb
462121.jpg - 124.98 Kb
1.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค7 
2.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรเพชรบุรี
3.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจของ สภ.หนองหญ้าปล้อง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด
show.gif - 764.54 Kb
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมาลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

abcd.jpg

๔ กลุ่ม ก.พ. ๖๑ PDF พิมพ์ ส่งเมล
แก้ไขโดย ด.ต.นพคุณ ทรัพย์เพิ่มพูล web master   
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
๔ กลุ่ม ก.พ. ๖๑

สถิติคดีอาญา   ๔   กลุ่ม   ของ   สภ.หนองหญ้าปล้อง  ประจำเดือน. ก.พ...พ.ศ. ๒๕๖๑

                                  ประเภทความผิด

รับแจ้ง

( ราย )

จับกุม

จับคดีค้างเก่า

ราย

คน

ราย

คน

๑. คดีชีวิต,ร่างกาย,และเพศ (รวม)

 

 

 

 

 

   ๑.๑ ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

 

 

 

 

 

   ๑.๒ ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

 

 

 

 

 

   ๑.๓ พยายามฆ่า

 

 

 

 

 

   ๑.๔ ทำร้ายร่างกายสาหัส

 

 

 

 

 

   ๑.๕ ข่มขืนกระทำชำเรา

 

 

 

 

 

๒. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)

 

 

 

 

 

   ๒.๑ ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

 

 

 

 

 

   ๒.๒ ชิงทรัพย์

 

 

 

 

 

   ๒.๓ วิ่งราวทรัพย์

 

 

 

 

 

   ๒.๔ ลักทรัพย์

 

 

 

 

 

   ๒.๕ กรรโชกทรัพย์

 

 

 

 

 

   ๒.๖ ฉ้อโกง

 

 

 

 

 

   ๒.๗ ยักยอกทรัพย์

 

 

 

 

 

   ๒.๘ ทำให้เสียทรัพย์

 

 

 

 

 

   ๒.๙ รับของโจร

 

 

 

 

 

   ๒.๑๐ ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

   ๒.๑๑ วางเพลิง

 

 

 

 

 

๓. ฐานความผิดพิเศษ

 

 

 

 

 

   ๓.๑ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

 

 

 

 

   ๓.๒ พรบ.คุ้มครองเด็ก

 

 

 

 

 

   ๓.๓ พรบ.ลิขสิทธิ์

 

 

 

 

 

   ๓.๔ พรบ.สิทธิบัตร

 

 

 

 

 

   ๓.๕ พรบ.เครื่องหมายการค้า

 

 

 

 

 

   ๓.๖ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

   ๓.๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอีเล็คทรอนิกส์ (ป.อาญา ม.269/1, 269/7)

 

 

 

 

 

   ๓.๘ พรบ.ป่าไม้

 

 

 

 

 

   ๓.๙ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ

 

 

 

 

 

   ๓.๑๐ พรบ.อุทยานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

   ๓.๑๑ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 

 

 

 

 

   ๓.๑๒ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕

 

 

 

 

 

   ๓.๑๓ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์

 

 

 

 

 

   ๓.๑๔ พรบ.การขุดดินและการถมดิน

 

 

 

 

 

   ๓.๑๕ พรบ.ศุลกากร

 

 

 

 

 

   ๓.๑๖ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

 

 

 

 

   ๓.๑๗ พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

 17

 17

19

 

 

   ๔.๑ ยาเสพติด

14

16

19

 

 

        ๔.๑.๑ ผลิต / นำเข้า / ส่งออก

 

 

 

 

 

        ๔.๑.๒ จำหน่าย / ครอบครองเพื่อจำหน่าย

 6

 6

 8

 

 

        ๔.๑.๓ ครอบครอง

1

1

1

 

 

        ๔.๑.๔ เสพยาเสพติด

7

7

7

 

 

   ๔.๒. อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

3

3

3

 

 

        ๔.๒.๑ อาวุธปืนสงคราม

 

 

 

 

 

        ๔.๒.๒ อาวุธปืนธรรมดา

3

3

3

 

 

        ๔.๒.๓ วัตถุระเบิด

 

 

 

 

 

   ๔.๓ การพนัน

 

 

 

 

 

        ๔.๓.๑ สลากกินรวบ

 

 

 

 

 

        ๔.๓.๒ ทายผลฟุตบอล / ออนไลน์

 

 

 

 

 

        ๔.๓.๓ การพนันอื่น ๆ

 

 

 

 

 

   ๔.๔ ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจารทำให้เสียทรัพย์

 

 

 

 

 

   ๔.๕ ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คนเข้าเมือง

 

 

 

 

 

   ๔.๖ ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

 

 

 

 

 

   ๔.๗ ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

 

 

 

 

 

   ๔.๘ ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

 

 

 

ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์

 

 

 

 

 

ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์

 

 

 

 

 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
หัวหน้าสถานี
 p01.jpg - 31.53 Kb
พ.ต.อ.วันชาติ ม่วงศรี
ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง
โทร.084-4449144
สถานที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

http://demonstration.police.go.th


 
Top! Top!