www.mamboteam.com
สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี โทร.๐๓๒-๔๙๔๓๖๔
หน้าหลัก arrow สถานภาพอาชญากรรม arrow 4 กลุ่ม มิ.ย.61
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
 
 
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
101010.jpg - 300.80 Kb
เตือนภัยหนี้นอกระบบ
เตือนภัยหนี้นอกระบบ
2535397.jpg - 53.96 Kb
ประชุมมอบนโยบาย
541875-tile-vert.jpg - 199.56 Kb
 สภ.หนองหญ้าปล้อง  
เรียน  ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ  วันนี้ 28 มิ.ย.2564 พ.ต.อ.วันชาติ  ม่วงศรี  ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง 
ประชุมบริหารประจำเดือน มิถุนายน 2564 ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา ภ.จว.เพชรบุรีและ ภ.7 
ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สภ.หนองหญ้าปล้อง 
ประชาสัมพันธ์ 2
image2.jpg - 57.56 Kb
มวลชนสัมพันธ์
cms64.jpg - 82.36 Kb
http://edupol.org/eduOrganize/publicDoc/manual/mass/01.pdf
ป้องกันโควิท
21056311_thumb.jpg - 132.38 Kb
รณรงค์ต่อต้านทุจริตของ สภ.หนองหญ้าปล้อง
newlittle.gif - 1.99 Kb                                  messageimage_1580973529488.jpg - 37.66 Kb
462121.jpg - 124.98 Kb
1.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค7 
2.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรเพชรบุรี
3.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจของ สภ.หนองหญ้าปล้อง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด
show.gif - 764.54 Kb
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมาลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

abcd.jpg

4 กลุ่ม มิ.ย.61 PDF พิมพ์ ส่งเมล
แก้ไขโดย ด.ต.นพคุณ ทรัพย์เพิ่มพูล web master   
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
4 กลุ่ม มิ.ย.61

สถิติคดีอาญา   ๔   กลุ่ม   ของ   สภ.หนองหญ้าปล้อง  ประจำวันที่  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑

                                             ประเภทความผิด

                                                                                           

รับแจ้ง

( ราย )

ผลการจับกุม

อัตราคดี

ต่อแสน

จำนวนคดี

เป้าหมาย

ผลปฏิบัติ

๑. คดีชีวิต,ร่างกาย,และเพศ (รวม)                                                        -               -               -               -

   ๑.๑ ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์), ( ม.๒๘๘, ๒๘๙ )

-

-

-

-

-

   ๑.๒ ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย ( ม.๒๙๐ )

 

 

 

 

 

   ๑.๓ พยายามฆ่า ( ม.๘๐, ๒๘๘, ๒๘๙ )

-

-

-

-

-

   ๑.๔ ทำร้ายร่างกาย  ( ม.๒๙๗, ๒๙๘ )

-

-

-

-

-

   ๑.๕ ข่มขืนกระทำชำเรา ( ม.๒๗๖, ๒๗๗, ๒๗๗ ทวิ, ๒๗๗ ตรี )

-

-

-

-

-

๒. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)                                                         -              -                -               -                    -

   ๒.๑ ปล้นทรัพย์(คดีอุกฉกรรจ์),( ม.๓๔๐, ๓๔๐ ทวิ, ๓๔๐ ตรี )

-

-

-

-

-

   ๒.๒ ชิงทรัพย์ ( ม.๓๓๙, ๓๓๙ ทวิ )

 

 

 

 

 

       ๒.๒.๑ บาดเจ็บ ( ม.๓๓๙, ๓๓๙ ตรี, วรรค ๓,๔,๕,( คดีอุกฉกรรจ์)

 

 

 

 

 

       ๒.๒.๒ ไม่บาดเจ็บ ( ม.๓๓๙, ๓๓๙ ทวิ วรรคแรก )

-

-

-

-

-

   ๒.๓ วิ่งราวทรัพย์ ( ม.๓๓๖ )

-

-

-

 

 

   ๒.๔ ลักทรัพย์ ( ม.๓๓๔ )

-

-

-

-

-

       ๒.๔.๑ รถยนต์

     -

-

-

-

-

       ๒.๔.๒ รถจักรยานยนต์

-

-

-

-

-

       ๒.๔.๓ อื่นๆ    

-

-

-

-

-

   ๒.๕ กรรโชกทรัพย์ ( ม.๓๓๗ )

 

 

 

 

 

   ๒.๖ ฉ้อโกงประชาชน ( ม.๓๔๓ )

-

-

-

-

-

   ๒.๗ รับของโจร ( ม.๓๕๗ )

-

-

-

-

-

   ๒.๘ ทำให้เสียทรัพย์ ( ม.๓๕๘ )

-

-

-

-

-

   ๒.๙ ลักพาเรียกค่าไถ่ ( ม.๓๑๓-๓๑๖ )

 

 

 

 

 

   ๒.๑๐ วางเพลิง ( ม.๒๑๗-๒๒๐ )

 

 

 

 

 

 

รับแจ้ง

จับ

 

หมายเหตุ

ไม่ปรากฏตัว     ๑    ราย

 ราย

คน

๓. คดีความผิดพิเศษ                                                                         ๒             ๑              ๒             

   ๓.๑ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

 

 

 

   ๓.๒ พรบ.คุ้มครองเด็ก

 

 

 

 

   ๓.๓ พรบ.ลิขสิทธิ์

 

 

 

 

   ๓.๔ พรบ.สิทธิบัตร

 

 

 

 

   ๓.๕ พรบ.เครื่องหมายการค้า

 

 

 

 

   ๓.๖ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

   ๓.๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอีเล็คทรอนิกส์ (ป.อาญา ม.๒๖๙/๑,๒๖๙/๗)

 

 

 

 

   ๓.๘ พรบ.ป่าไม้

-

   ๓.๙ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ

      ๒

-

   ๓.๑๐ พรบ.อุทยานแห่งชาติ

-

-

-

-

   ๓.๑๑ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

-

-

-

-

   ๓.๑๒ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕

 

 

 

 

   ๓.๑๓ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์

 

 

 

 

   ๓.๑๔ พรบ.การขุดดินและการถมดิน

 

 

 

 

   ๓.๑๕ พรบ.ศุลกากร

 

 

 

 

   ๓.๑๖ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

 

 

 

   ๓.๑๗ พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 

 

 

 

 


ประเภทความผิด

จับกุม

 

ราย

ผู้ต้องหาคน

๔. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย                                                                       

-

-

๔.๑ ยาเสพติด

-

-

        ๔.๑.๑ ผลิต / นำเข้า / ส่งออก

-

-

-

-

        ๔.๑.๒ จำหน่าย / ครอบครองเพื่อจำหน่าย

-

-

-

-

        ๔.๑.๓ ครอบครอง

-

-

-

-

        ๔.๑.๔ เสพยาเสพติด

-

-

๔.๒. อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

-

-

-

-

        ๔.๒.๑ อาวุธปืนสงคราม

-

-

-

-

        ๔.๒.๒ อาวุธปืนธรรมดา, เครื่องกระสุนปืนฯ

-

-

-

-

        ๔.๒.๓ วัตถุระเบิด

-

-

-

-

๔.๓ การพนัน

        ๒

-

-

        ๔.๓.๑ สลากกินรวบ

-

-

-

-

        ๔.๓.๒ ทายผลฟุตบอล / ออนไลน์

-

-

        ๔.๓.๓ การพนันอื่น ๆ  ( ไฮโล )

-

-

๔.๔ ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ  สื่อ  สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

-

-

 

 

๔.๕ ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คนเข้าเมือง

-

-

-

-

       ๔.๕.๑ นำพา/ให้ที่พักพิง

-

-

-

-

       ๔.๕.๒ ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

-

-

-

-

๔.๖ ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

-

-

-

-

๔.๗ ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

-

-

-

-

๔.๘ ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-

-

-

-

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
หัวหน้าสถานี
 p01.jpg - 31.53 Kb
พ.ต.อ.วันชาติ ม่วงศรี
ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง
โทร.084-4449144
สถานที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

http://demonstration.police.go.th


 
Top! Top!