www.mamboteam.com
สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี โทร.๐๓๒-๔๙๔๓๖๔
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
 
 
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
101010.jpg - 300.80 Kb
เตือนภัยหนี้นอกระบบ
เตือนภัยหนี้นอกระบบ
2535397.jpg - 53.96 Kb
ประชุมมอบนโยบาย
541875-tile-vert.jpg - 199.56 Kb
 สภ.หนองหญ้าปล้อง  
เรียน  ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ  วันนี้ 28 มิ.ย.2564 พ.ต.อ.วันชาติ  ม่วงศรี  ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง 
ประชุมบริหารประจำเดือน มิถุนายน 2564 ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา ภ.จว.เพชรบุรีและ ภ.7 
ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สภ.หนองหญ้าปล้อง 
ประชาสัมพันธ์ 2
image2.jpg - 57.56 Kb
มวลชนสัมพันธ์
cms64.jpg - 82.36 Kb
http://edupol.org/eduOrganize/publicDoc/manual/mass/01.pdf
ป้องกันโควิท
21056311_thumb.jpg - 132.38 Kb
รณรงค์ต่อต้านทุจริตของ สภ.หนองหญ้าปล้อง
newlittle.gif - 1.99 Kb                                  messageimage_1580973529488.jpg - 37.66 Kb
462121.jpg - 124.98 Kb
1.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค7 
2.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรเพชรบุรี
3.เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจของ สภ.หนองหญ้าปล้อง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด
show.gif - 764.54 Kb
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมาลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

abcd.jpg

ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ ส่งเมล
แก้ไขโดย ด.ต.นพคุณ ทรัพย์เพิ่มพูล web master   
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

ประวัติความเป็นมาสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง

      ที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณหน้า   "เขากระทิง"     เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

106051482_296845924839057_3342304415507150444_n.jpg - 113.56 Kb

      สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง เดิมเป็นสถานีตำรวจตำบลหนองหญ้าปล้อง  ขึ้นอยู่กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  มีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานีคือ จ.ส.ต.ยม  พินิจกุล  ตั้งแต่ปี  2513 - 2516

image4.jpg - 24.63 Kb

       ในวันที่  16  กรกฎาคม 2515  กระทรางมหาดไทยได้ยกฐานะตำบลหนองหญ้าปล้อง  ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง  กรมตำรวจจึงได้ยกฐานะจากสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหญ้าปล้อง  เป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้องเมื่อเดือนมิถุนายน  2520  หัวหน้าสถานีคือ  พ.ต.ต.สาคร  แสนประสิทธิ์  ปี 2522 - 2524
                 
     ในปี พ.ศ. 2533  กระทรวงมหาดไทยได้ทำการยกฐานะจากกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นอำเภอหนองหญ้าปล้อง  กรมตำรวจได้มีคำสั่งเมื่อวันที่  18  กันยายน  2534  ยกฐานะเป็น  สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าปล้อง  โดยมีหัวหน้าสถานีเป็นตำแหน่งสารวัตรใหญ่ คือ  พ.ต.ท.กฤษณชัย    จาตุรงคกุล  ตั่งแต่ปี  2534 - 2537 และในปี  พ.ศ.2537  กรมตำรวจได้มีคำสั่งให้หัวหน้าสถานี  มีตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการคือ  พ.ต.ท.ธานินทร์   นาครินทร์  ตั้งแต่ปี  2537 - 2549  แลในปี   พ.ศ. 2549  สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้หัวหน้าสถานีดำรงตำแหน่งเป็น  ผู้กำกับการ คือ  พ.ต.ท.ชาญ    แก้วท่าไม้ ปัจจุบัน พ.ต.อ.อนุรักษ์  ประดับมุข ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง

124628.jpg - 19.60 Kb

     สถานที่สำคัญ  คือศาลพระภูมิเจ้าที่  ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการตำรวจและครอบครัว

s__12066860.jpg - 92.71 Kb   s__12066857.jpg - 82.61 Kb

 ปี พ.ศ.2558 ได้งบประมาณก่อสร้างโรงพักใหม่ เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2559

ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้องปัจจุบัน

82554264_2618670278245624_6256770428233056256_n.jpg - 83.02 Kb

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 )
หัวหน้าสถานี
 p01.jpg - 31.53 Kb
พ.ต.อ.วันชาติ ม่วงศรี
ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง
โทร.084-4449144
สถานที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

http://demonstration.police.go.th


 
Top! Top!